Industriële ontvetter 5 liter

Artikelnr: IOV5L

Productinformatie

Industriële ontvetter 5 liter

Niet-emulgerende ontvetter. Lost oliën en vetten snel en probleemloos op. Toegepast in (petro)chemische industrie, offshore, scheepvaart enzovoort. Bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld spoeltafels en vernevelen. Vormt geen emulsie met water en is daardoor veilig te gebruiken als afscheider van olie en water. Puur gebruiken. Aanbrengen, in laten werken en naspoelen.

Veiligheidsvoorschriften

Kan dodelijk zijn als de stof bij het inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Na inslikken: raadpleeg onmiddellijk een arts of een vergiftigingencentrum. Geen braken opwekken. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.